Saltar navegación
Concello de A Teixeira
Fotografías do Concello de A Teixeira

Concello >> Novas

CONTRATACIÓN DE PERSOAL

13-12-16

Advertido erro no artigo 1 e no Anexo I das bases de selección aprobadas para a contratación de tres auxiliares de axuda no fogar, en particular no que se refire á distribución horaria do posto de auxiliar do servizo de axuda no fogar con duración de 20 horas, de modo que onde di: “20 horas semanais fins de semana e festivos” debe dicir: “20 horas semanais de mércores a domingo, a excepción de que algún festivo sexa luns ou martes, que se compensará có mércores”.

Ábrese novo prazo de presentación de solicitudes durante os cinco días hábiles seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres. Se o quinto día fose festivo, o prazo finalizará o seguinte hábil. As solicitudes presentadas ao abeiro da anterior convocatoria (publicada no BOP nº 278 de 3 de decembro de 2016) consideraranse válidas, agás que os aspirantes manifesten o contrario.

Descargas asociadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017


By Abertal
Concello de A Teixeira Tlfn: 988 207 400